Aurel zvyšuje produktivitu slovenských vedcov

30. augusta 2017

Jedným z hlavných výstupov vedeckej práce sú vedecké (odborné) články uverejňované vo vedeckých časopisoch. Vedecké články popisujú nové poznatky a vedomosti, sú recenzované nezávislými hodnotiteľmi a publikované v časopisoch s pravidelnou periodicitou. Vedecké články slúžia vedeckej komunite ako primárny zdroj, umožňujú vedcom prístup k novým informáciám a myšlienkam, posúvajú hranice vedeckého bádania.

S pomocou superpočítača Aurel už vzniklo 75 kvalitných vedeckých článkov, z ktorých bolo mnoho publikovaných aj vo veľmi prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Všetky uvádzajú projekt SIVVP a Výpočtové stredisko SAV aj v poďakovaniach. Kompletný zoznam vedeckých výstupov dosiahnutých v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV nájdete na stránke http://vs.sav.sk/publications/. Za zmienku stoja napríklad dva články uverejnené v časopise Nature, ktorý patrí medzi najprestížnejšie multidisciplinárne vedecké časopisy na svete, ktoré sa zaoberajú prírodnými vedami. Treba si uvedomiť, že aj veľmi produktívni vedci uverejnia len niekoľko článkov ročne a presadiť sa v medzinárodnej vedeckej konkurencii naozaj nie je jednoduché. Superpočítač Aurel a projekt SIVVP umožňujú slovenským vedcom robiť vedu na najvyššej úrovni.

FOTO: Ing Pavol Novak