Domov O hpc História aktuality Partneri

Domov — Chcem výpočet

Chcem výpočet

Počítajte s nami

Výpočtové prostriedky projektu SIVVP sú voľne dostupné pre zamestnancov a študentov Slovenských vysokých škôl, zamestnancov Slovenskej akadémie vied a ďalších štátnych vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. Prístup k systémom je akademickým pracovníkom poskytovaný bezodplatne. Ak pôsobíte v Slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcii, pracujete na výskumných úlohách nekomerčného charakteru a máte záujem využívať výpočtové prostriedku projektu SIVVP, stačí sa zaregistrovať a bude Vám vytvorený vzdialený prístup cez internet. Pripojiť sa a „počítať s nami“ potom môžete kdekoľvek a kedykoľvek.

Konkrétny postup registrácie je trochu odlišný u rôznych partnerov projektu, ale základné kroky sú nasledovné:

  • Používatelia pochádzajúci z partnerských inštitúcií projektu SIVVP sa najprv zaregistrujú vo svojich domovských inštitúciách. Registráciu ostatných používateľov spravuje Výpočtové stredisko SAV prostredníctvom stránky www.register.sivvp.sk.
  • Používateľ si vytvorí súkromný a verejný kľúč pre ssh prístup na výpočtové prostriedky (návod na vytvorenie kľúča pre Výpočtové stredisko SAV). Verejný kľúč spolu s ďalšími registračnými údajmi zadá prostredníctvom registračného portálu.
  • Používateľove registračné detaily budú overené, jeho konto na registračnom portáli bude schválené a bude mu vytvorené testovacie konto na výpočtových prostriedkoch SIVVP. Potvrdenie schválenia spolu s ďalšími informáciami bude zaslané na používateľov email.
  • Výpočtový čas je prideľovaný na výpočtové projekty, ktoré majú popis, zodpovedného riešiteľa, obmedzené trvanie a na konci sa zbierajú vedecké výstupy projektu (vedecké publikácie, …). Presný postup vytvárania a pripájania sa k výpočtovým projektom sa dozviete počas registrácie Vášho používateľského konta.

Partneri projektu SIVVP svojim používateľom ponúkajú rôzne konfigurácie výpočtových systémov a rôzne softvéry. Konfigurácie jednotlivých systémov si môžete pozrieť v sekcii Výpočtové systémy.

Softvér

Partnerské inštitúcie projektu SIVVP svojim používateľom poskytujú rôznorodý softvér. Softvérové vybavenie je priebežne rozširované podľa požiadaviek používateľov. Zoznamy poskytovanych softvérov nájdete na stránkach partnerov.

Pre bližšiu špecifikáciu výpočtového softwaru, kontaktujte výpočtové strediská.