Rozšírenie superpočítača Aurel

19. augusta 2014

Na Výpočtovom stredisku SAV začala druhá etapa projektu SIVVP, ktorá prináša rozšírenie superpočítača o ďalší supernód a internú diskovú policu. Z tohto dôvodu Superpočítač Aurel nebude k dispozícii od 2. augusta do (približne) 30. septembra 2014. Momentálne sa realizujú práce na infraštruktúre (elektrické siete, chladiaci systém, …). V priebehu septembra sa bude nový systém inštalovať po softvérovej stránke. Dostupnosť užívateľských dát počas tohto obdobia bude zabezpečená prenesením na výpočtový klaster v Žiline. Rozšírenie Aurela poskytne užívateľom ďalších 1024 výpočtových jadier, zatiaľ čo interné disky umožnia rýchlejší prístup k dátam.

Zároveň s rozšírením prebehlo niekoľko opráv. Bolo nutné vymeniť niekoľko procesorov a sieťových komponentov, ktoré hlásili chyby.

Druhý rack superpočítača bol opäť príliš veľký a ťažký na to, aby sa zmestil cez hlavný vchod Výpočtového strediska. Znova bolo nutné vybúrať zadnú stenu sály.

Práce na rozširení chladiaceho systému a inštalácia novej klimatizácie.


Takto vyzerá nový (ešte stále zabalený) rack Aurela vedľa starého. Rozbalenie, zapojenie do chladiaceho systému a inštalácia softwaru prebehne v septembri.

Foto: Ing. Pavol Novak, DATALAN a. s.