Druhý ročník High-Performance Computing Workshopu v Smoleniciach

15. novembra 2013

V dňoch 11. – 13. novembra sa konal druhý ročník High-Performance Computing Workshopu v priestoroch Smolenického zámku. Cieľom workshopu bolo stretnutie a výmena skúseností s terajšími aj perspektívnymi používateľmi superpočítača AUREL. Hlavnými témami prednášok boli používateľské prostredie a software, paralelné programovanie a optimalizácia, vzdialený prístup a nástroje, ale aj príklady praktického využitia HPC.


Konferencia prebehla za hojnej účasti domácich aj zahraničných užívateľov.

Úvodné prednášky riaditeľa Výpočtového strediska SAV Ing. Tomáša Lacka (vľavo) a Macieja Remiszewskieho (vpravo).

Hlavným prednášajúcim bol odborník na hpc software a výskum firmy IBM, Zaphiris Christidis.

Zamestnanci Výpočtového strediska SAV odpovedali na otázky užívateľov a pomáhali pri riešení ich problémov.

Pozvánka a program konferencie

FOTO: Ing. Michal Kadúc