Vitajte na stránkach portálu Slovenskej infraštruktúry pre vysoko výkonné počítanie (SIVVP). SIVVP je iniciatívou o znovu naštartovanie vedeckého vysoko výkonného počítania na Slovensku. Jeho cieľom je poskytnúť slovenským vedcom výpočtové prostriedky na svetovej úrovni a umožniť im robiť vedu na najvyššej úrovni. Súčasťou je superpočítač Aurel, umiestnený v Bratislave a niekoľko vysoko výkonných výpočtových klastrov umiestnených v ústavoch SAV a slovenských univerzitách po celom Slovensku.

  • V sekcii „Čo je to HPC“ nájdete popis vysoko výkonného počítania ako aj súpis výpočtových prostriedkov zakúpených v rámci projektu.
  • V sekcii „Počítajte s nami“ zistíte ako sa aj Vy môžete zapojiť do projektu a získať prístup k výpočtovým prostriedkom, a aké softvérové vybavenie je k dispozícií.
  • V sekcii „Aktuality“ nájdete najnovšie správy týkajúce sa projektu SIVVP.
  • Sekcia „Popis projektu“ bližšie popisuje projekt SIVVP a jeho históriu.
  • Sekcia „Partneri projektu“ obsahuje zoznam partnerských inštitúcií projektu SIVVP a ich kontaktné údaje.