HPC Workshop 2014

30. januára 2015

V dňoch 18. – 20. novembra sa konal tretí ročník High-Performance Computing Workshopu v priestoroch Výpočtového strediska SAV. Cieľmi workshopu bolo informovať o dostupnosti a využívaní výpočtových prostriedkov SIVVP, podporovať výmenu názorov a skúseností medzi používateľmi z ústavov SAV a slovenských univerzít a prehĺbenie spolupráce medzi používateľmi a odborníkmi z IBM a VS SAV. Tohtoročný workshop bol aj čímsi výnimočný. V prvom dni mu predchádzalo slávnostné otvorenie rozšírenia superpočítača AUREL a v poobedňajšom programe vyžiadaných prezentácií a prednášok sme si okrem našich špičkových používateľov mali možnosť vypočuť aj pozvaných zahraničných hostí, doktora Jane Ignatiusa – projektového riaditeľa, z Computing Research Infrastructures – Fínsko, ktorý nám odprezentoval model HPC vo Fínsku a so slovami uznania nám na záver prednášky poprial do ďaľšieho obdobia veľa úspechov. Ďalej, doktora Miroslava Rangelova z Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry – Bulharskej akadémie vied, doktora Macieja Remiszewskeho – riaditeľa Development & Collaboration, ICM Varšavskej univerzity a Ricka Newmana – riaditeľa Server Solution Sales, IBM Central & Eastern Europe, ktorý nám odprezentoval zaujímavú prednášku na tému projektu Watson.

  

Otvorenia rozšíreného superpočítača AUREL sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini a predseda SAV Jaromír Pastorek, ktorí otvorili workshop svojimi príhovormi.

Súčasťou workshopu bol aj krst nového časopisu Výpočtového strediska SAV zameraného na vysoko výkonné počítanie „HPC Focus“. Časopis pokrstil náš hosť z Fínska Janne Ignatius.

  

Prvý deň workshopu bol zavŕšený prednáškami domácich i zahraničných expertov, ktorý hovorili o využívaní HPC technológií, príkladoch úspechov dosiahnutých aj vďaka superpočítaču AUREL ako aj o možnostiach medzinárodnej spolupráce napr. prostredníctvom organizácie PRACE.

Druhý deň workshopu bol vyplnený prezentáciami odborníka na IBM Power 775 Cristiana Malossiho. Prednášal o efektívnom využívaní superpočítača, dostupných nástrojoch a užívateľskom prostredí.

Posledný deň workshopu sa konal rýchlo kurz paralelného programovania pod vedením zamestnancov VS SAV. Používatelia sa dozvedeli ako paralelizovať svoje programy pomocou knižníc OpenMP a MPI.

Viac informácií môžete nájsť na stránkach workshopu: hpcworkshop.sav.sk

FOTO: Ing. Michal Kadúc, Ing Pavol Novak