Aurel v rádiu Regina

08. decembra 2017

Redaktorka Mária Babinská z rádia REGINA vyspovedala riaditeľa Výpočtového strediska SAV Lukáša Demoviča na tému SUPERPOČÍTAČ AUREL.
Celý rozhovor je uverejnený na webstránke rádia REGINA:
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-a-poznanie/149632/ako-funguje-superpocitac-aurel

Aurel oslávil piate narodeniny

29. novembra 2017

7. – 9. 11. 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 konali dni otvorených dverí vo Výpočtovom stredisku SAV. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj piate výročie superpočítača Aurel. Dňa 7. 11. 2017 bol pripravený súbor prednášok a diskusia k vyhodnoteniu prevádzky superpočítača. Stretnutie bolo určené pre používateľov, záujemcov o počítanie na superpočítači AUREL a odbornú verejnosť.

Vo výpočtovom stredisku sme privítali množstvo návštevníkov, ktorý prejavili záujem aj o sprevádzanú prehliadku našou počítačovou sálou.

Zamestnanci Výpočtového strediska spolu s používateľmi superpočítača pripravili niekoľko pútavých prednášok.

FOTO: Ing Pavol Novak

Výpočtové stredisko SAV na Európskej noci výskumníka

09. októbra 2017

Dňa 29.9.2017, v piatok sa Výpočtové stredisko SAV zúčastnilo na festivale vedy s názvom Európska noc výskumníka. Noc výskumníka je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Ďalšie informácie o festivale nájdete na stránke www.nocvyskumnikov.sk.

Stánok Výpočtového strediska bol umiestnený v Bratislavskej Starej tržnici.

Odborníci z VS prezentovali rôzne príklady práce so superpočítačom, ako aj výsledky, ktoré boli vďaka nemu dosiahnuté. Záujem bol vysoký najmä medzi mladšími návštevníkmi.

Festival bol príležitosťou zviditeľniť projekt SIVVP ako aj našu spoluprácu s organizáciou PRACE.

Vyťaženosť superpočítača Aurel

22. septembra 2017

Z výpočtového výkonu superpočítača Aurel, ktorý Výpočtové stredisko poskytuje svojim používateľom, je dlhodobo v priemere využitých takmer 100% a požiadavky používateľov stále rastú. Projektový výbor pre HPC, ktorý rozhoduje o prideľovaní výpočtových prostriedkov, musí opäť zvažovať upravenie pravidiel, aby sa výpočtový výkon delil čo najspravodlivejšie. Slovenský vedci vedia špičkový výpočtový systém naplno využiť a produkujú vďaka nemu výsledky na najvyššej svetovej úrovni.

SUMMER of HPC vo VS SAV

05. septembra 2017

I tento rok Výpočtové stredisko SAV privítalo na dvojmesačnú stáž dvoch nadaných PhD študentov – Andreas Neophytou z Anglicka /University of Birmingham/ a Adrián Rodríguez-Bazaga zo Španielska /University of La Laguna/, ktorí boli pod neustálym odborným dohľadom zamestnancov Výpočtového strediska z odboru VVT. Zavŕšením ich dvojmesačného snaženia bolo vytvorenie približne 5 minútovej prezentácie o projekte, ktorý im bol pridelený. Adrián Rodríguez Bazaga /č.2/ sa prezentoval s videom s názvom „Bridging the gap between HPC and Big Data“ a Andreas Neophytou /č.3/ s prezentáciou „Modelling Nanotubes in Parallel“. Obe výborne pripravené prezentácie si môžete pozrieť na webovej stránke: www.youtube.com/summerofhpc.

Školenie sa organizuje pod záštitou paneurópskej organizácie PRACE. Podrobnejšie informácie ohľadom projektu Summer of HPC nájdete na týchto webových stránkach:
summerofhpc.prace-ri.eu
www.facebook.com/SummerOfHPC

Aurel zvyšuje produktivitu slovenských vedcov

30. augusta 2017

Jedným z hlavných výstupov vedeckej práce sú vedecké (odborné) články uverejňované vo vedeckých časopisoch. Vedecké články popisujú nové poznatky a vedomosti, sú recenzované nezávislými hodnotiteľmi a publikované v časopisoch s pravidelnou periodicitou. Vedecké články slúžia vedeckej komunite ako primárny zdroj, umožňujú vedcom prístup k novým informáciám a myšlienkam, posúvajú hranice vedeckého bádania.

S pomocou superpočítača Aurel už vzniklo 75 kvalitných vedeckých článkov, z ktorých bolo mnoho publikovaných aj vo veľmi prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Všetky uvádzajú projekt SIVVP a Výpočtové stredisko SAV aj v poďakovaniach. Kompletný zoznam vedeckých výstupov dosiahnutých v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV nájdete na stránke http://vs.sav.sk/publications/. Za zmienku stoja napríklad dva články uverejnené v časopise Nature, ktorý patrí medzi najprestížnejšie multidisciplinárne vedecké časopisy na svete, ktoré sa zaoberajú prírodnými vedami. Treba si uvedomiť, že aj veľmi produktívni vedci uverejnia len niekoľko článkov ročne a presadiť sa v medzinárodnej vedeckej konkurencii naozaj nie je jednoduché. Superpočítač Aurel a projekt SIVVP umožňujú slovenským vedcom robiť vedu na najvyššej úrovni.

FOTO: Ing Pavol Novak

PRACE winter school 2016

11. februára 2016

V dňoch 25. až 28. januára 2016 sa konal workshop PRACE Winter School 2016 v Bratislavskom areáli SAV na Patrónke, organizovaný Výpočtovým strediskom SAV. Misiou organizácie PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) je poskytovať výpočtové technológie na svetovej úrovni a podporovať tak konkurencieschopnosť európskeho výskumu (http://www.prace-ri.eu/). Sezónne workshopy PRACE slúžia na vymieňanie poznatkov medzi HPC expertami a používateľmi z celej Európy. Pozostávajú z prednášok, diskusií a praktických ukážok práce s vysokovýkonnými výpočtovými technológiami.

Hlavnou témou PRACE Winter School 2016 bola teória funkcionálu hustoty (Density Functional Theory – DFT). Účastníci preberali znalosti a skúsenosti o paralelnej implementácií DFT algoritmov, ako aj možnostiach využitia DFT softvérových balíkov v HPC aplikáciách. Prednášajúci boli vybratí spomedzi vývojárov štyroch známych DFT programových balíkov (Turbomole, VASP, CPMD a Terachem) vhodných pre široké využitie v chémií, fyzike a biológií. Prednášky sa tiež týkali paralelného programovania v prostrediach MPI/OpenMP a GPGPU/Intel Xeon Phi (MIC).

  

  

Prednášky a praktické cvičenia sa konali v novej budove QUTE pavilónu fyzikálneho ústavu SAV za účasti expertov z celého sveta.

  

Obedy a večere pre hostí sa konali v budove Výpočtového strediska SAV. Workshop bol aj príležitosťou rozvíjať vzťahy medzi používateľmi.

  

Súčasťou wrokshopu boli aj cvičenia, kde si účastníci mohli získané vedomosti vyskúšať v praxi. Spoluorganizátorom podujatia bolo IT4I – IT for Innovations, VŠB – Technická Univerzita v Ostrave, ktorá okrem iného poskytla výpočtové prostriedky pre GPGPU/MIC praktickú časť.

FOTO: Ing Pavol Novak

Výzva na predkladanie projektov na využívanie superpočítača Aurel v roku 2016

16. decembra 2015

Projektový výbor pre vyskovýkonné počítanie na SAV (PV HPC) otvára výzvu pre predkladanie projektov na využívanie superpočítača Aurel v roku 2016. Do výzvy sa môžu zapojiť všetci pracovníci akademických inštitúcií na Slovensku. Uzávierka 1. kola výzvy na rok 2016 bude k 15.1.2016, s vyhodnotením do 31.1.2016. Viac informácií môžete nájsť na stránke http://www.register.sivvp.sk/sk/node/392.

HPC Workshop 2014

30. januára 2015

V dňoch 18. – 20. novembra sa konal tretí ročník High-Performance Computing Workshopu v priestoroch Výpočtového strediska SAV. Cieľmi workshopu bolo informovať o dostupnosti a využívaní výpočtových prostriedkov SIVVP, podporovať výmenu názorov a skúseností medzi používateľmi z ústavov SAV a slovenských univerzít a prehĺbenie spolupráce medzi používateľmi a odborníkmi z IBM a VS SAV. Tohtoročný workshop bol aj čímsi výnimočný. V prvom dni mu predchádzalo slávnostné otvorenie rozšírenia superpočítača AUREL a v poobedňajšom programe vyžiadaných prezentácií a prednášok sme si okrem našich špičkových používateľov mali možnosť vypočuť aj pozvaných zahraničných hostí, doktora Jane Ignatiusa – projektového riaditeľa, z Computing Research Infrastructures – Fínsko, ktorý nám odprezentoval model HPC vo Fínsku a so slovami uznania nám na záver prednášky poprial do ďaľšieho obdobia veľa úspechov. Ďalej, doktora Miroslava Rangelova z Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry – Bulharskej akadémie vied, doktora Macieja Remiszewskeho – riaditeľa Development & Collaboration, ICM Varšavskej univerzity a Ricka Newmana – riaditeľa Server Solution Sales, IBM Central & Eastern Europe, ktorý nám odprezentoval zaujímavú prednášku na tému projektu Watson.

  

Otvorenia rozšíreného superpočítača AUREL sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini a predseda SAV Jaromír Pastorek, ktorí otvorili workshop svojimi príhovormi.

Súčasťou workshopu bol aj krst nového časopisu Výpočtového strediska SAV zameraného na vysoko výkonné počítanie „HPC Focus“. Časopis pokrstil náš hosť z Fínska Janne Ignatius.

  

Prvý deň workshopu bol zavŕšený prednáškami domácich i zahraničných expertov, ktorý hovorili o využívaní HPC technológií, príkladoch úspechov dosiahnutých aj vďaka superpočítaču AUREL ako aj o možnostiach medzinárodnej spolupráce napr. prostredníctvom organizácie PRACE.

Druhý deň workshopu bol vyplnený prezentáciami odborníka na IBM Power 775 Cristiana Malossiho. Prednášal o efektívnom využívaní superpočítača, dostupných nástrojoch a užívateľskom prostredí.

Posledný deň workshopu sa konal rýchlo kurz paralelného programovania pod vedením zamestnancov VS SAV. Používatelia sa dozvedeli ako paralelizovať svoje programy pomocou knižníc OpenMP a MPI.

Viac informácií môžete nájsť na stránkach workshopu: hpcworkshop.sav.sk

FOTO: Ing. Michal Kadúc, Ing Pavol Novak

Rozšírenie superpočítača Aurel

19. augusta 2014

Na Výpočtovom stredisku SAV začala druhá etapa projektu SIVVP, ktorá prináša rozšírenie superpočítača o ďalší supernód a internú diskovú policu. Z tohto dôvodu Superpočítač Aurel nebude k dispozícii od 2. augusta do (približne) 30. septembra 2014. Momentálne sa realizujú práce na infraštruktúre (elektrické siete, chladiaci systém, …). V priebehu septembra sa bude nový systém inštalovať po softvérovej stránke. Dostupnosť užívateľských dát počas tohto obdobia bude zabezpečená prenesením na výpočtový klaster v Žiline. Rozšírenie Aurela poskytne užívateľom ďalších 1024 výpočtových jadier, zatiaľ čo interné disky umožnia rýchlejší prístup k dátam.

Zároveň s rozšírením prebehlo niekoľko opráv. Bolo nutné vymeniť niekoľko procesorov a sieťových komponentov, ktoré hlásili chyby.

Druhý rack superpočítača bol opäť príliš veľký a ťažký na to, aby sa zmestil cez hlavný vchod Výpočtového strediska. Znova bolo nutné vybúrať zadnú stenu sály.

Práce na rozširení chladiaceho systému a inštalácia novej klimatizácie.


Takto vyzerá nový (ešte stále zabalený) rack Aurela vedľa starého. Rozbalenie, zapojenie do chladiaceho systému a inštalácia softwaru prebehne v septembri.

Foto: Ing. Pavol Novak, DATALAN a. s.