Domov O hpc História aktuality Partneri

Domov — Partneri

Partneri

Výpočtové stredisko SAV v Bratislave

Prejsť na stránku

Dúbravská cesta 9

845 35 Bratislava 45

Detašované pracovisko VS SAV Žilina

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Kontaktná osoba: MSc. Miloslav Valčo

Telefonický kontakt: 02 3229 3114

Mail: hpcregister [at] savba [dot] sk
hpcsupport [at] savba [dot] sk

Žilinská univerzita

Prejsť na stránku

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Penka Martincová, PhD.

Kontaktná osoba: Ing. Marián Handrik, PhD.

Mail: marian.handrik[at]fstroj.uniza.sk

Telefonický kontakt: 041/5132955

Fax: 041/513 5055

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prejsť na stránku

Vazovova 5

812 43 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Jaroška

Telefonický kontakt: 0918 669155, 0905 400 020

Mail: hpc[at]stuba.sk

Technická univerzita v Košiciach

Prejsť na stránku

Ústav výpočtovej techniky

Letná 9

042 00 Košice

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.

Kontaktná osoba: Ing. Martin Chovanec, PhD.

Telefonický kontakt: 055 602 7606

Mail: martin.chovanec[at]tuke.sk

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Prejsť na stránku

Watsonova 47

043 53 Košice

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viktor Kočan

Kontaktná osoba: Ing. Viktor Kočan

Telefonický kontakt: 055 792 2205

Mail: kocan[at]saske.sk

Ústav informatiky SAV v Bratislave

Prejsť na stránku

Dúbravská cesta 9

845 07 Bratislava 45

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Dobrucký

Telefonický kontakt: 02 5941 1289

Mail: dobrucky.ui[at]savba.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prejsť na stránku

Fakulta prírodných vied,

Národná 12,

Tajovského 40,

974 01 Banská Bystrica

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Siláči

Telefonický kontakt: 048/446 6515, +421908540717

Mail: jozef.silaci[at]umb.sk