Domov O hpc História aktuality Partneri

Domov — Partneri

Partneri

Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko

Prejsť na stránku

Dúbravská cesta 9

845 35 Bratislava 45

Detašované pracovisko CSČ SAV VS Žilina

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Mail: hpcregister [at] savba [dot] sk
hpcsupport [at] savba [dot] sk

Žilinská univerzita

Prejsť na stránku

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prejsť na stránku

Vazovova 5

812 43 Bratislava

Mail: hpc[at]stuba.sk

Technická univerzita v Košiciach

Prejsť na stránku

Ústav výpočtovej techniky

Letná 9

042 00 Košice

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Prejsť na stránku

Watsonova 47

043 53 Košice

Ústav informatiky SAV v Bratislave

Prejsť na stránku

Dúbravská cesta 9

845 07 Bratislava 45

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prejsť na stránku

Fakulta prírodných vied,

Národná 12,

Tajovského 40,

974 01 Banská Bystrica