Počítajte s nami

Výpočtové prostriedky projektu SIVVP sú voľne dostupné pre zamestnancov a študentov Slovenských vysokých škôl, zamestnancov Slovenskej akadémie vied a ďalších štátnych vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. Prístup k systémom je akademickým pracovníkom poskytovaný bezodplatne.

Ak pôsobíte v Slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcii, pracujete na výskumných úlohách nekomerčného charakteru a máte záujem využívať výpočtové prostriedku projektu SIVVP, stačí sa zaregistrovať a bude Vám vytvorený vzdialený prístup cez internet. Pripojiť sa a „počítať s nami“ potom môžete kdekoľvek a kedykoľvek.

Konkrétny postup registrácie je trochu odlišný u rôznych partnerov projektu, ale základné kroky sú nasledovné:

  • Používatelia pochádzajúci z partnerských inštitúcií projektu SIVVP sa najprv zaregistrujú vo svojich domovských inštitúciách. Registráciu ostatných používateľov spravuje Výpočtové stredisko SAV prostredníctvom stránky www.register.sivvp.sk.
  • Používateľ si vytvorí súkromný a verejný kľúč pre ssh prístup na výpočtové prostriedky (návod na vytvorenie kľúča pre Výpočtové stredisko SAV). Verejný kľúč spolu s ďalšími registračnými údajmi zadá prostredníctvom registračného portálu.
  • Používateľove registračné detaily budú overené, jeho konto na registračnom portáli bude schválené a bude mu vytvorené testovacie konto na výpočtových prostriedkoch SIVVP. Potvrdenie schválenia spolu s ďalšími informáciami bude zaslané na používateľov email.
  • Výpočtový čas je prideľovaný na výpočtové projekty, ktoré majú popis, zodpovedného riešiteľa, obmedzené trvanie a na konci sa zbierajú vedecké výstupy projektu (vedecké publikácie, …). Presný postup vytvárania a pripájania sa k výpočtovým projektom sa dozviete počas registrácie Vášho používateľského konta.

Partneri projektu SIVVP svojim používateľom ponúkajú rôzne konfigurácie výpočtových systémov a rôzne softvéry. Konfigurácie jednotlivých systémov si môžete pozrieť v sekcii Výpočtové systémy. Zoznamy výpočtových softvérov nájdete v sekcii Softvér.

Registračné stránky projektu SIVVP: