Softvér

Partnerské inštitúcie projektu SIVVP svojim používateľom poskytujú rôznorodý softvér. Softvérové vybavenie je priebežne rozširované podľa požiadaviek používateľov. Tu nájdete zoznam výpočtových softvérov poskytovaných jednotlivými partnermi projektu.

Výpočtový softvér: