PRACE winter school 2016

11. februára 2016

V dňoch 25. až 28. januára 2016 sa konal workshop PRACE Winter School 2016 v Bratislavskom areáli SAV na Patrónke, organizovaný Výpočtovým strediskom SAV. Misiou organizácie PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) je poskytovať výpočtové technológie na svetovej úrovni a podporovať tak konkurencieschopnosť európskeho výskumu (http://www.prace-ri.eu/). Sezónne workshopy PRACE slúžia na vymieňanie poznatkov medzi HPC expertami a používateľmi z celej Európy. Pozostávajú z prednášok, diskusií a praktických ukážok práce s vysokovýkonnými výpočtovými technológiami.

Hlavnou témou PRACE Winter School 2016 bola teória funkcionálu hustoty (Density Functional Theory – DFT). Účastníci preberali znalosti a skúsenosti o paralelnej implementácií DFT algoritmov, ako aj možnostiach využitia DFT softvérových balíkov v HPC aplikáciách. Prednášajúci boli vybratí spomedzi vývojárov štyroch známych DFT programových balíkov (Turbomole, VASP, CPMD a Terachem) vhodných pre široké využitie v chémií, fyzike a biológií. Prednášky sa tiež týkali paralelného programovania v prostrediach MPI/OpenMP a GPGPU/Intel Xeon Phi (MIC).

  

  

Prednášky a praktické cvičenia sa konali v novej budove QUTE pavilónu fyzikálneho ústavu SAV za účasti expertov z celého sveta.

  

Obedy a večere pre hostí sa konali v budove Výpočtového strediska SAV. Workshop bol aj príležitosťou rozvíjať vzťahy medzi používateľmi.

  

Súčasťou wrokshopu boli aj cvičenia, kde si účastníci mohli získané vedomosti vyskúšať v praxi. Spoluorganizátorom podujatia bolo IT4I – IT for Innovations, VŠB – Technická Univerzita v Ostrave, ktorá okrem iného poskytla výpočtové prostriedky pre GPGPU/MIC praktickú časť.

FOTO: Ing Pavol Novak