SUMMER of HPC vo VS SAV

05. septembra 2017

I tento rok Výpočtové stredisko SAV privítalo na dvojmesačnú stáž dvoch nadaných PhD študentov – Andreas Neophytou z Anglicka /University of Birmingham/ a Adrián Rodríguez-Bazaga zo Španielska /University of La Laguna/, ktorí boli pod neustálym odborným dohľadom zamestnancov Výpočtového strediska z odboru VVT. Zavŕšením ich dvojmesačného snaženia bolo vytvorenie približne 5 minútovej prezentácie o projekte, ktorý im bol pridelený. Adrián Rodríguez Bazaga /č.2/ sa prezentoval s videom s názvom „Bridging the gap between HPC and Big Data“ a Andreas Neophytou /č.3/ s prezentáciou „Modelling Nanotubes in Parallel“. Obe výborne pripravené prezentácie si môžete pozrieť na webovej stránke: www.youtube.com/summerofhpc.

Školenie sa organizuje pod záštitou paneurópskej organizácie PRACE. Podrobnejšie informácie ohľadom projektu Summer of HPC nájdete na týchto webových stránkach:
summerofhpc.prace-ri.eu
www.facebook.com/SummerOfHPC