Klastrové počítanie

Výpočtový klaster sa skladá z viacerých počítačov, pospájaných vysokorýchlostnou lokálnou sieťou, ktoré spolupracujú aby sa navonok javili ako jednoliaty systém. Klastre sa kvôli svojej cenovej efektivite obvykle používajú hlavne na zvýšenie výkonu a dostupnosti. Pre svoje fungovanie využívajú software, ktorý umožňuje vysokovýkonné distribuované počítanie. Výkonnosť klastrov je často ďalej zvyšovaná grafickými akcelerátormi. Vysoká dostupnosť (HA – high availability) sa dosahuje redundanciou niektorých zdrojov klastra a zaručuje jeho nepretržité fungovanie aj v prípade, že niektorý z týchto komponentov zlyhá.

Klastrové počítanie znamená využívanie výpočtových klastrov na riešenie zložitých vedeckých úloh. Obvykle pri tom jednotlivé procesy používajú svoj vlastný pamäťový priestor a pevné disky. Takéto úlohy sú predurčené pre paralelné počítanie; sú ľahko distribuovateľné medzi výpočtové uzly tvoriace klaster. Komunikácia medzi procesmi je uskutočňovaná pomocou MPI (message passing interface) softwaru, ktorý automaticky riadi sieťovú komunikáciu. Existuje viacero implementácii MPI (OpenMPI, Intel MPI, …), ktoré často nie sú vzájomne kompatibilné.

Súpis výpočtových zdrojov pre klastrové počítanie: