Massively parellel processing

Massively parellel processing (MPP) znamená spúšťanie zložitých vedeckých výpočtov na viacerých výpočtových uzloch. Na rozdiel od klastrového počítania sú tieto uzly hustejšie integrované a lepšie optimalizované pre distribuované výpočty. Vyššia hustota a množstvo procesorov a rýchlejšie prepojenia medzi výpočtovými uzlami zabezpečujú lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu medzi procesmi a vyšší agregovaný výkon. MPP je vhodné pre najzložitejšie vedecké výpočty s veľkým množstvom komunikácie medzi procesmi.

Súpis výpočtových zdrojov pre MPP: