Shared memory processing

Shared memory processing (SMP) znamená používanie rôznych implementácii zdieľanej pamäte. Zdieľaná pamäť umožňuje viacerým procesom pristupovať do toho istého pamäťového priestoru, bez použitia siete. SMP úlohy sú obvykle spracovávané na jedinom výpočtovom uzle, kde sú rozdelené na vlákna a paralelizované medzi jednotlivé procesory. Z SMP architektúr ťažia hlavne úlohy, ktoré sú náročné na veľkosť a prístupnosť pamätí, a ktoré používajú paralelizmus na úrovni vlákien.

Súpis výpočtových zdrojov pre SMP: