Výpočtové stredisko SAV na Európskej noci výskumníka

09. októbra 2017

Dňa 29.9.2017, v piatok sa Výpočtové stredisko SAV zúčastnilo na festivale vedy s názvom Európska noc výskumníka. Noc výskumníka je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Ďalšie informácie o festivale nájdete na stránke www.nocvyskumnikov.sk.

Stánok Výpočtového strediska bol umiestnený v Bratislavskej Starej tržnici.

Odborníci z VS prezentovali rôzne príklady práce so superpočítačom, ako aj výsledky, ktoré boli vďaka nemu dosiahnuté. Záujem bol vysoký najmä medzi mladšími návštevníkmi.

Festival bol príležitosťou zviditeľniť projekt SIVVP ako aj našu spoluprácu s organizáciou PRACE.