Vyťaženosť superpočítača Aurel

22. septembra 2017

Z výpočtového výkonu superpočítača Aurel, ktorý Výpočtové stredisko poskytuje svojim používateľom, je dlhodobo v priemere využitých takmer 100% a požiadavky používateľov stále rastú. Projektový výbor pre HPC, ktorý rozhoduje o prideľovaní výpočtových prostriedkov, musí opäť zvažovať upravenie pravidiel, aby sa výpočtový výkon delil čo najspravodlivejšie. Slovenský vedci vedia špičkový výpočtový systém naplno využiť a produkujú vďaka nemu výsledky na najvyššej svetovej úrovni.